Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

Naujasis duomenų centro serveris

2015 vasario mėn. 4 d. Vilniaus universiteto Telekomunikacijų mokslo centrą papildė vertingas duomenų centro serveris „Tecal Blade Server 6000“. Jį padovanojo UAB „Huawei Technologies (Vilnius)“. Ta proga šiame centre apsilankė Kinijos Liaudies Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Liu Zengwenas, UAB „Huawei Technologies (Vilnius)“ generalinis direktorius Baltijos regionui Zhang Xibo, šios bendrovės pardavimų direktorius Baltijos šalims Aurimas Eidžiūnas.

Lietuvos mokslo premija fizinių mokslų srityje paskirta Daumantui Čipliui, Romualdui Rimeikai ir Vytautui Samulioniui

Lietuvos mokslų akademija paskelbė 2014 m. Lietuvos mokslo premijų laureatus. Premijas pasidalijo keturių mokslo sričių atstovai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro.

Fizinių mokslų srityje skirtas dvi premijas gavo Vilniaus universiteto mokslininkai. Pirmąją – VU Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros tyrėjai Daumantas Čiplys, Romualdas Rimeika ir Vytautas Samulionis už darbų ciklą „Aukštadažnės akustinės bangos feroelektriniuose kristaluose, plačiatarpiuose puslaidininkiuose ir nanostruktūriniuose dariniuose (1999–2013)“. Darbų autoriai vieni pirmųjų pasaulyje pažangius aukšto dažnio tūrinių ir paviršinių akustinių bangų metodus pritaikė modernių šiuolaikinių medžiagų – feroelektrinių fosforo chalkogenidų, multiferoikų, polimerų ir elastomerų su nanointarpais, III grupės elementų nitridų bei nanostruktūrinių porfirinų ir grafeno plėvelių – tyrimams.

Hitachi Telekomunikacijų mokslo centrui padovanojo išmaniąją lentą

2015 m. sausio mėn. 22 d. Vilniaus universitetas ir UAB Baltijos kompiuterių centras pasirašė paramos sutartį. UAB Baltijos kompiuterių centras kartu su Baltics at Hitachi Europe Telekomunikacijų mokslo centrui padovanojo išmaniąją lentą. Nuo šiol studentai galės džiaugtis interaktyviosios lentos teikiamais privalumais.

Įsteigos UAB „TELE2“ vardinės stipendijos

2015 m. sausio mėn. 22 d. Vilniaus universitetas ir UAB „TELE 2“, atsižvelgdami į ilgametį Vilniaus universiteto ir UAB „TELE 2“ bendradarbiavimą telekomunikacijų srityje, pasirašė paramos sutartį. Parama teikiama, siekiant skatinti gabiausius Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentus siekti geresnių studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros telekomunikacijų ir M2M technologijų srityje.

Kiekvienais metais dviems bakalaurams ar magistrams, kurių baigiamieji darbai telekomunikacijų ar M2M technologijų srityje bus pripažinti geriausiais, bus įteiktos dvi 500 EUR dydžio UAB „TELE2“ vardinės stipendijos.

M2M laboratorijos atidarymasPusantrų metų praėjo nuo pirmosios žinutės pasirodymo VU naujienų svetainėje apie ruošimąsi VU Fizikos fakultete atidaryti M2M laboratoriją iki jos oficialaus atidarymo. Ir štai 2015 m. sausio mėn. 22 d. oficialiai atidaryta Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įrengta Telekomunikacijų mokslo centro M2M (Machine-to-machine) laboratorija. Naujoji laboratorija studentams atveria daugiau galimybių mokytis naujausių informacinių technologijų ir kurti inovatyvius technologijų plėtros projektus, kurie ateityje gali peraugti į rimtus verslo planus. Pirmąją laboratorijos įrangą jau anksčiau universitetui dovanojo UAB „Wilibox“ ir telekomunikacijų bendrovė „Tele2“. Šiais metais „Tele2“ vėl skyrė paramą VU mokslui ir laboratoriją papildė naujais išmaniaisiais įrenginiais. Be to, operatorius įsteigė dvi vardines stipendijas – po 500 eurų teks dviem studentams, kurių projektai bus pripažinti geriausiais M2M technologijų srityje.

„2014 m. kinų fizikai pirmą kartą realizavo dirbtinį intelektą kvantiniame kompiuteryje. Mes savo ruožtu atidarome M2M laboratoriją ir norime pareikšti, kad nenorime būti išoriniais stebėtojais, o ketiname būti bendro proceso dalimi. Todėl ateityje nuo paprastesnių projektų, kuriuose intelekto savybės yra suteikiamos kasdienos daiktams (mobiliesiems telefonams, automobiliams), prieisime ir prie sudėtingesnių dirbtinio intelekto uždavinių“, – laboratorijos atidaryme planais dalijosi VU Telekomunikacijų mokslo centro vedėjas doc. dr. Kęstutis Svirskas.

Maksim Ivanov sėkmingai apgynė disertaciją

2014 m. gruodžio 19 d. Maksim Ivanov sėkmingai apgynė disertaciją "Grūdų dydžio įtaka dielektrinėms feroelektrikų ir relaksatorių savybėms" technologijos mokslų srities, medžiagų inžinerijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Jūras Banys.

Išleistas Č.Pavasario vadovėlis „Puslaidininkiniai įtaisai.
Veikimo ir taikymo pagrindai“ I dalis.

Vadovėlį parašė Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros darbuotojas dr. Česlovas Pavasaris, kuriame yra pateikti pamatiniai šiuolaikinės elektronikos puslaidininkinių įtaisų konstrukcijos ir veikimo pagrindai. Pirmoji knyga (I dalis) – „Pasyvieji ir aktyvieji radiotechninių grandinių elementai“ yra skirta Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentams, ypač antrojo ir trečiojo kurso, susipažinti su Fizikos fakulteto mokomojoje Elektronikos laboratorijoje atliekamų elektronikos bei radioelektronikos laboratorinių darbų radiotechniniais grandynais, jų pasyviųjų RLC- elementų ir aktyviųjų elementų – puslaidininkinių įtaisų teoriniais veikimo ir praktinio taikymo pagrindais.

Kadangi lietuvių kalba yra santykinai nedaug literatūros triukšmų fizikos bei puslaidininkinių įtaisų matematinio modeliavimo klausimais, šios knygos pabaigoje – Priede kartu su triukšmų fizikos įvadu yra pateikta tranzistorių (dvipolių ir vienpolių) triukšmų fizika ir atitinkamos jų skaičiavimo metodikos. Taip pat pateikti puslaidininkinių įtaisų bei elektroninių grandynų su jais teorinio modeliavimo įvairūs būdai bei jų taikymo matematiniai pagrindai.

Mokomoji priemonė parašyta laikantis principo, jog skaitytojas yra išklausęs kietojo kūno fizikos kursą (metalų, puslaidininkių ir dielektrikų elektrinės savybės, jų aprašymo būdus), arba yra susipažinęs savarankiškai, pakankamai gerai išmano bendrosios fizikos elektros skyrius – statiką ir dinamiką.

Šiuo metu vadovėlį galima gauti naujojoje Vilniaus universiteto bibliotekoje – Saulėtekio g. 9, Vilnius.

Tomo Šalkaus vieša paskaita "Superjoninių medžiagų tyrimai
Kietojo kūno jonikos laboratorijoje"

2014m. balandžio mėn. 15 d. įvyko Tomo Šalkaus vieša paskaita "Superjoninių medžiagų tyrimai Kietojo kūno jonikos laboratorijoje".

Prof. Jūras Banys – Saksonijos mokslų akademijos narys korespondentas

 2014 m. balandžio 11 d. profesoriui Jūrui Baniui, laikinai einančiam Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas, iškilmingai įteiktos Saksonijos mokslų akademijos Leipcige nario korespondento regalijos. Šios 1846 m. įkurtos akademijos pagrindinis principas, suformuluotas filosofo G. W. Leibnizo – suvienyti teoriją ir praktiką (theoriam cum praxi). Tarp šios akademijos mokslininkų yra 11 Nobelio premijos laureatų, iš kurių vienas žymiausių – fizikas Maxas Planckas.

Išleistas aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos
gaminių terminų žodynas

2014 m. kovo mėn. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto darbuotojų J. Matuko, V. Palenskio (darbo vadovas), P. J. Žilinsko, buvusio ilgamečio Radiofizikos katedros darbuotojo V. J. Valiukėno ir kalbininkės A. Kaulakienės penkerius metus rengtą aiškinamąjį elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodyną. Sudarant šešiakalbio (lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–ispanų–rusų kalbų) žodyno lietuviškų terminų sąrašą buvo atsižvelgta į tai, kiek viena ar kita elektrotechnikos ir elektronikos sritis yra susijusi su buityje ir kasdienėje veikloje naudojamais įtaisais, prietaisais, aparatais, įrenginiais, mašinomis ar dar sudėtingesnėmis sąrankomis.

Šiame žodyne pateikiami metrologijoje, ryšių ir lazerių technikoje, televizijoje, kompiuterijoje, buityje ir kitose srityse vartojami elektrotechnikos ir elektronikos gaminius įvardijantys terminai.

Leidinį sudaro pagrindinė dalis, kurioje pateiktas lietuviškas terminas, jo apibrėžtis bei atitikmuo penkiomis kalbomis, ir penkios dvikalbės rodyklės. Iš viso surinkta 4200 terminų.

Žodynas skiriamas universitetų, kitų aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, elektrotechnikos ir elektronikos bei artimų sričių specialistams, dirbantiems gamybos, komercijos, buitinio aptarnavimo ir kitose įmonėse.

Žodyno rengimą rėmė Vilniaus universitetas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Parodoje "Studijos 2014" dalyvavo M2M laboratorija

Parodoje "Studijos 2014" dalyvavo Radiofizikos katedra. M2M laboratorija pristatė išmaniojo namo prototipą, kurio įrenginių valdymas bei jutiklių informacija perduodama bevieliu WiFi ryšiu. Namo šeimininkas išmaniuoju telefonu gali kontroliuoti namo įrenginius iš bet kurios pasaulio vietos, turėdamas mobilų telefoną su internetiniu ryšiu.

Pademonstruotos mini kompiuterio su Linux operacine sistema galimybės nuotoliniu būdu valdyti įvairius įrenginius. Parodoje pristatytos žaislinės mašinos su Carambola moduliu, valdomos ir perduodančios vaizdą į planšetinį kompiuterį.

VU laikinasis rektorius prof. Jūras Banys –
Latvijos mokslų akademijos užsienio narys

2013 m. lapkričio 28 d. Latvijos mokslų akademijos Generalinė asamblėja laikinąjį VU rektorių prof. Jūrą Banį išrinko Latvijos mokslų akademijos užsienio nariu.

„Didžiuojamės laikydami Jus savo akademijos nariu. Jūsų tarptautinė reputacija mokslininkų bendruomenėje neabejotinai prisidės prie Latvijos mokslų akademijos žinomumo ir prestižo“, – rašoma Latvijos mokslų akademijos prezidento prof. Ojaro Sparyčio atsiųstame laiške.

Šiai akademijai taip pat priklauso buvęs VU rektorius, akademikas prof. Benediktas Juodka, buvęs VU profesorius, kalbininkas Zigmas Zinkevičius.

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Triukšmų tyrimo laboratorija
kartu su UAB MGF „Šviesos konversija“ atliko triukšminę
femtosekundinių lazerinių sistemų diagnostiką.


2013 m. rugsėjį UAB MGF „Šviesos konversijai“ ir Vilniaus universitetui įgyvendinant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT projektą “Triukšminė femtosekundinių lazerinių sistemų diagnostika”, VU Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros Triukšmų tyrimų laboratorijoje sėkmingai atliktas darbų ciklas – femtosekundinių lazerių ir lazerinių sistemų triukšmų tyrimas.

UAB MGF „Šviesos konversija“ gamina femtosekundinius lazerius, bei įvairias lazerines sistemas, eksportuojamas į daugelį pasaulio šalių. Tačiau kartais susiduriama su papildomo triukšmo problema, kuri trukdo stabilizuoti lazerinės sistemos veiką. Mokslinis projektas buvo skirtas šiai problemai spręsti.

Triukšmų tyrimai atlikti Vilniaus universiteto Triukšmų tyrimo laboratorijoje, kuri vienintelė Lietuvoje turi tam specialiai įrengtus ekranuotus kambarius, naujausią triukšmų matavimo įrangą bei triukšmo charakteristikų tyrimo metodikas, įgalinančias įvertinti triukšmų charakteristikas tokiuose sudėtinguose optoelektronikos prietaisuose. Darbo metu įvertinti triukšmų charakteristikų ypatumai, atspindintys tokių elektroninių ir optoelektroninių prietaisų nuostoviąją veiką, kokybiškumą, kurie padėjo išsiaiškinti pagrindines triukšmų atsiradimo priežastis, bei jų šaltinius įmonės gaminamuose optoelektronikos įtaisuose, o tuo pačiu pagerinti minėtų įtaisų eksploatacines charakteristikas.

Vilniaus universiteto Triukšmų tyrimo laboratorijoje atlikti tyrimai turės įtakos UAB MGF “Šviesos konversija” naujų produktų kūrimui ir plėtrai ir prisidės prie įmonės konkurencingumo. Ateityje UAB MGF “Šviesos konversija” numato ir toliau bendradarbiauti su Triukšmų tyrimo laboratorija.

VU Fizikos fakulteto absolventai nepamiršta savo Alma Mater

Gegužės 24 dieną UAB „Brolis Semiconductors“ kolektyvas šalia VU Fizikos fakulteto pasodino ąžuoliuką, kuris įmonei įteiktas už geriausio MTTP (mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra) projekto įgyvendinimą. UAB „Brolis Semiconductors“ sėkmingai baigė vykdyti projektą pagal Intelektas LT+ programą, kurio metu buvo sukurta MTTP infrastruktūra ilgabangių puslaidininkinių lazerių technologijų kūrimui. Bendra projekto vertė siekė 10,6 milijonų litų, iš jų 7,4 milijono litų finansuota pagal Intelektas LT + projektą. Šis projektas svariai prisidėjo prie naujos puslaidininkių technologijų įmonės įsikūrimo Lietuvoje, duris atvėrusios 2012 metų gruodį.

Įmonės steigėjai yra trys broliai Vizbarai, iš kurių du – Augustinas ir Kristijonas – VU Fizikos fakulteto alumnai, čia 2007 metais baigę telekomunikacijų fizikos ir elektronikos studijas ir įgiję elektronikos inžinerijos bakalauro diplomus.

Ąžuoliuko sodinimo vieta pasirinkta natūraliai – greta Alma Mater. Įmonės steigėjai tikisi, kad ąžuoliukas, augdamas šalia gimtojo fakulteto, įkvėps jaunąją kartą kurti naujas idėjas, kurios ateityje galėtų būti komercializuojamos panašiu būdu, kaip ir UAB „Brolis Semiconductors“ atveju. Beje, brolių tėvelis Valdemaras Vizbaras, šiuo metu žinomas kaip mokslo tiriamojo ir mokomojo burlaivio „Brabander“ kapitonas Klaipėdos universitete, 1977 m. taip pat baigė VU Fizikos fakulteto radiofizikos specialybę.

Vilniaus universitete atidaryta pirmoji regione „Huawei“ kompiuterinių
tinklų akademija ir Mobiliųjų aplikacijų verslui laboratorija2013m. gegužės mėn. 21 d. Vilniaus universitete veikiantis Telekomunikacijų mokslo centras pasipildė dviem naujomis erdvėmis: universiteto Fizikos fakultete atidaryta vienintelė regione „Huawei“ kompiuterinių tinklų akademija, taip pat duris čia atvėrė jau penktoji Lietuvoje mobiliųjų aplikacijų laboratorija. Akademijoje vyks mokymai ne tik studentams, bet ir verslo įmonių darbuotojams, o naujoji Mobiliųjų aplikacijų laboratorija nuo ankstesnių skiriasi tuo, kad joje gims išskirtinai verslui skirti sprendimai. Pirmieji jų jau pradėti kurti nė nesulaukus oficialaus laboratorijos atidarymo.

„Išsiplėtęs Telekomunikacijų mokslo centras pirmiausia reiškia didesnes galimybes mūsų studentams. Čia jie galės išmokti dirbti su „Huawei“ įranga, o laboratorijoje ne tik įgyti patirties, bet ir padiskutuoti su šios srities profesionalais, išsigryninti savo idėjas, susitelkti ties jų įgyvendinimu, o gal net sukurti savo verslą. Vilniaus universiteto studentams tai reiškia naujas galimybes, kurių dėka Lietuva, o ir pasaulis turės puikių specialistų“, – sako laikinai einantis Vilniaus universiteto (VU) rektoriaus pareigas prof. habil. dr. Jūras Banys. „Huawei“ kompiuterinių tinklų įrangos Lietuvoje ir Europoje nuolat daugėja, tad didėja ir su šios kompanijos įranga gebančių dirbti specialistų poreikis. Europoje veikia keli „Huawei“ kompiuterinių tinklų mokymo centrai, artimiausias jų įsikūręs Nyderlanduose.

„Visame pasaulyje „Huawei“ yra laikomas vienu lyderiaujančių ryšio technologijų gamintojų ir kūrėjų, siūlančių naujausius technologinius sprendimus. Kartu su VU steigdami „Huawei“ kompiuterinių tinklų akademiją, siekiame su naujausiomis ryšio technologijomis supažindinti ir studentus, ir visus kitus jomis besidominčius, stiprinti jaunųjų specialistų žinias, didinti domėjimąsi ryšio technologijomis ir kelti regiono specialistų kompetenciją. Akademijoje suteiksime galimybę mokytis iš „Huawei“ sertifikuotų dėstytojų ir naudotis naujausia laboratorine įranga – norime paskatinti kvalifikuotų, kompetentingų, darbo rinkoje konkurencingų specialistų pasiūlos augimą. Sparčiai augančioje, itin perspektyvioje komunikacijų technologijų rinkoje pagrindinis variklis ir vienas iš labiausiai vertinamų resursų yra šios srities profesionalai, todėl tikimės, kad naujojoje akademijoje įgytos žinios ir patirtis augančiam profesionalui bus pagrindas siekti tolimesnių aukštumų“, – sako „Huawei“ vadovas Baltijos regionui George Zhang. Pirmuosius mokymus naujojoje akademijoje planuojama surengti jau birželio pradžioje.

M2M mokymai

Praėjusiais metais Vilniaus universitete pradėjęs veikti Telekomunikacijų mokslo centras su partneriais iš UAB „Wilibox“ ir TELE2 pavasario semestre pradeda naują projektą – „M2M laboratorija“ (mašina mašinai).

Projekto metu bus reguliariai organizuojami paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklai, kuriuose versle dirbantys specialistai su dalyviais dalinsis techninėmis žiniomis ir praktine patirtimi apie tai:

  • kaip teorinės programavimo žinios taikomos praktikoje,
  • kaip LINUX panaudojamas bevieliam duomenų perdavimui,
  • kaip paprastai elektronika ar įterptinės sistemos gali būti valdomos su mobiliuoju įrenginiu.
Visi dalyviai mokymų metu gautas žinias iš karto galės pritaikyti projektiniuose darbuose. Tam tikslui dalyviams bus prieinama specialia įranga aprūpinta laboratorija, kurioje bus galima kurti naujus produktus.

Pirmasis, pažintinis, dalyvių susitikimas įvyks 2013 kovo 5 d. VU Fizikos fakultete (Saulėtekio al. 9/3, Vilnius).

Projekto partneriai: VU FF Telekomunikacijų mokslo centras, UAB WILIBOX – kuria, gamina ir parduoda bevielę duomenų perdavimo įrangą visame pasaulyje, TELE2 – populiariausias Lietuvoje telekomunikacijų operatorius.

Telekomunikacijų centro M2M laboratorija kviečia į įvadinę paskaitą (o jei sudomins, ir į tolimesnes paskaitas) visus besidominčius studentus.

Įsteigta mobiliųjų aplikacijų laboratoriją

Plečiant VU-Omnitel-Huawei telekomunikacijų mokslo centrą 2012 m. spalio 10 d. Vilniaus universitetas (VU), Kinijos telekomunikacijų gigantas „Huawei“, telekomunikacijų bendrovė „Omnitel“ ir UAB „AppCamp“ VU MIF įsteigė Mobiliųjų aplikacijų laboratoriją.

Žiūrėti video įrašą

Radiofizikos katedrai - 50 metų2011m. gruodžio 20 d. buvo iškilmingai paminėtas Radiofizikos katedros 50 metų jubiliejus. Iškilmes pradėjęs Fizikos fakulteto dekanas profesorius Vytautas Balevičius paskelbė, kad Fakulteto Tarybos nutarimu Didžiajai fizikos auditorijai suteikiamas Radiofizikos katedros įkūrėjo profesoriaus Povilo Brazdžiūno vardas. Iškilmių metu prie įėjimo į Didžiąją fizikos auditoriją buvo atidengtas profesoriaus bareljefas, auditorijoje - dailininko Jurijaus Baltrūno paveikslas „Akademiko Povilo Brazdžiūno portretas“. Sveikinimo žodį tarė VU rektorius akademikas Benediktas Juodka. Katedros kolektyvą sveikino bei padėkos raštus už sėkmingą vadovavimą Radiofizikos katedrai buvusiems Radiofizikos katedros vedėjams – profesoriams Jonui Grigui bei Vladislovui Ivaškai universiteto administracijos vardu įteikė prorektorius docentas Rimantas Vaitkus. Profesorius Vilius Palenskis pristatė šiai sukakčiai paminėti išleistą knygą „Vilniaus universiteto Radiofizikos katedrai 50“, kurioje pateikti archyviniai ir kiti duomenys apie Radiofizikos katedros veiklos etapus, katedros vedėjus profesorius Povilą Brazdžiūną, Viktorą Kybartą, Joną Grigą, Vladislovą Ivašką ir Jūrą Banį, buvusius ir esamus pedagogus ir mokslo darbuotojus, mokomąsias ir mokslines laboratorijas bei absolventų ir mokslo daktarų rengimo kaitą.

Pasidžiaugti švente susirinko buvusieji katedros darbuotojai, absolventai, dabar sėkmingai besidarbuojantys Seime, vyriausybėje, įvairiose pramonės įmonėse, žymūs verslininkai, mokslo darbuotojai. Pasiektais laimėjimais dalijosi vienas pirmųjų profesoriaus mokinių akademikas A. P. Piskarskas. Prisiminimais kaip sekėsi vadovauti Radiofizikos katedrai, su kokiais sunkumais susidūrė sunkiais permainų laikais katedros kolektyvas, dalijosi buvę Radiofizikos katedrų vedėjai profesoriai Jonas Grigas ir Vladislovas Ivaška. Knygos leidybos rėmėjų vardu kalbėjo UAB „Inta“ generalinis direktorius Vytautas Vitkauskas.

Radiofizikos katedros darbuotojų pasiektais laimėjimais džiaugėsi ir katedros vedėjas akademikas Jūras Banys, pabrėždamas, kad šiandien Radiofizikos katedros kolektyvas didžiuojasi tuo, kad per penkiasdešimt (1960-2010) metų Radiofizikos katedroje buvo parengta daugiau kaip 1130 radiofizikos krypties specialistų: apie 450 fizikos specialybės radiofizikos specializacijos ir apie 290 radiofizikos ir elektronikos specialybės, 300 telekomunikacijų fizikos ir elektronikos kvalifikacijos bakalaurų ir 95 šios specialybės magistrai. Per šį laikotarpį katedros darbuotojai, aspirantai ir doktorantai parengė ir įvairiose mokslo ir mokymo įstaigose apgynė 72 daktaro disertacijas, 4 habilituoto daktaro disertacijas ir 3 habilitacinius darbus. Katedros mokslo darbuotojai įvairiuose moksliniuose leidiniuose paskelbė daugiau kaip 1000 mokslinių straipsnių.

Katedros vedėjas paminėjo, kad ypatingai reikšmingi Radiofizikos katedrai buvo paskutinieji metai, kada buvo pasirašyta eilė bendradarbiavimo sutarčių su žymiausiomis elektronikos ir telekomunikacijų bendrovėmis: UAB „Ericsson Lietuva“, „Tele 2“, „Nokia Lietuva“, „Samsung Electronics Baltics“. 2011 m. Radiofizikos katedroje buvo įsteigtas Vilniaus universiteto, UAB „Omnitel“ ir UAB „Huawei technologies“ telekomunikacijų mokslo centras, kurio tikslas yra sudaryti palankiausias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui, bendriems moksliniams tyrimams, sprendžiant gamybininkams ir verslui aktualias problemas telekomunikacijų srityje, o Vilniaus universiteto studentams - mokytis šiuolaikinių telekomunikacijų technologijų.

Vilniaus universiteto, UAB Huawei Technologies (Vilnius) ir UAB Omnitel bendradarbiavimo sutarties pasirašymas ir Telekomunikacijų mokslo centro atidarymas

2011 m. gegužės 18 d. tarp Vilniaus universiteto, UAB Huawei Technologies (Vilnius) ir UAB Omnitel buvo pasirašytas Ketinimų protokolas, kurio tikslas yra veikti kartu ir taip sudaryti palankiausias sąlygas moksliniams tyrimams, mokslo ir verslo bendradarbiavimui mobiliųjų telekomunikacijų srityje, taip pat mokyti VU studentus šiuolaikinių telekomunikacijų technologijų ir skatinti ekspertų pasikeitimą patirtimi. Remiantis šiuo Ketinimų protokolu š. m. lapkričio 29 d Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juodka pasirašo trišalę Bendradarbiavimo sutartį su Kinijos Respublikos telekomunikacijų bendrove „Huawei Technologies Co., Ltd“ ir UAB Omnitel, bei įsteigiama tarpdisciplininė mokslinė – mokomoji laboratorija „VU, Omnitel ir Huawei Telekomunikacijų mokslo centras“.

Sutartimi „Huawei Technologies Co., Ltd“ ir UAB Omnitel įsipareigoja teikti Telekomunikacijų centro veiklai reikalingą įrangą, užtikrinti dovanotos įrangos įdiegimą, prijungimą prie gamybinių aplinkų ir techninę priežiūrą bei nuolatinį atnaujinimą. Vilniaus universitetas, UAB Huawei Technologies (Vilnius) ir UAB Omnitel kartu kels gamybininkams ir verslui aktualias problemas mobiliųjų telekomunikacijų srityje, formuluos uždavinius, kurie bus sprendžiami įkurtame Telekomunikacijų mokslo centre. Vilniaus universitetas įsipareigoja skatinti mokslinį personalą prisidėti prie Telekomunikacijų mokslo centro veiklos ir sudaryti sąlygas mokslinių tiriamųjų darbų vykdymui.

Telekomunikacijų mokslo centro veikloje dalyvaus keturi VU fakultetai: Fizikos, Matematikos ir informatikos, Filosofijos bei Filolgijos. „VU, Omnitel ir Huawei Telekomunikacijų mokslo centre“ tarpdisciplininėje terpėje bus sprendžiami mokslui ir verslui aktualūs uždaviniai, kuriamos inovacijos, teikiančios naują vertę (vartotojams, verslui, valstybei). Centre bus atliekami moksliniai tyrimai siekiant optimizuoti 2G-3G-4G mobiliojo ryšio tinklų darbą: tiriama 2G-3G-4G tinklų tarpusavio sąveika, jos įtaka teikiamų paslaugų kokybei; ieškant naujų įrankių, kurie padėtų tobulinti egzistuojančias mobiliojo ryšio paslaugas: kuriamos naujos ergonomiškos vartotojo sąsajos, lietuviška balsinė vartojo sąsaja, mobiliųjų paslaugų perkėlimas į „debesų“ technologijas. Centro veikla spartins rinkos dalyvių „mobilizaciją“, t. y. bus ieškomos priemonės, kuriami produktai, kurie vartotojams suteiktų daugiausiai naudos, įtikintų vartotojus naudotis elektroninėmis paslaugomis vietoje įprastų („popierinių“). Ateityje numatoma įkurti regioninį Huawei mokymo centrą „Huawei Authorized Network Academy“, suteikiantį Huawei IP sertifikatus.

Tarp VU socialinių partnerių – ir „Samsung“

2011 m. birželio 2 d., Vilniaus universitetas kartu su UAB „Tele2“ pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą su „Samsung Electronic Baltics SIA“. Prieš savaitę analogiškas memorandumas buvo pasirašytas su UAB „Nokia Lietuva“.

Vilniaus universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka pabrėžė prasmingą pasiekto susitarimo turinį. „VU turi nemažai telekomunikacijos krypties studijų programų. Labai malonu, kad pasaulinio lygio firmos sutinka ne tik finansiškai paremti mūsų tyrimus, bet ir priimti mūsų studentus į praktiką“, – sakė rektorius. Jis pažymėjo, kad memorandumo pasirašymas yra universiteto žingsnis glaudesnio suartėjimo su potencialiais VU studentų darbdaviais link.

„Tele2“ generalinis direktorius Petras Masiulis dar kartą, kaip ir pasirašydamas ankstesnį memorandumą, paminėjo, kad Vilniaus universitetas yra pagrindinė mokslo įstaiga Lietuvoje. „Manau, kad būtent šio universiteto mokslininkai gali tinkamai tirti mums rūpimas telekomunikacijos technologijų sritis“, – sakė P. Masiulis.

„Samsung Electronics Baltics SIA“ padalinio Baltijos šalims vadovas Simonas Skupas džiaugėsi jo atstovaujamos bendrovės galimybe tapti Vilniaus universiteto partnere. „Mes esame įsitikinę, kad mokslas ir verslas turi eiti ranka rankon. Be to, Vilniaus universitetas – tai puiki terpė vietos specialistams augti“, – pažymėjo S. Skupas.

Vilniaus universitetas, „Huawei Technologies Co., Ltd“ ir „Omnitel“ pasirašė sutartį dėl bendros mokslinės laboratorijos steigimo VU sudėtyje

2011 m. gegužės 18 d. Vilniaus universiteto rektorius akademikas Benediktas Juodka, Kinijos telekomunikacijų bendrovės „Huawei Technologies Co., Ltd“ vadovas Baltijos šalyse Ye Yongas ir „Omnitel“ prezidentas Antanas Zabulis pasirašė sutartį dėl bendros mokslinės laboratorijos steigimo VU sudėtyje. Ši laboratorija burs tyrėjų grupes spręsti uždavinius, susijusius su mobiliosiomis paslaugomis.

Planuojama, kad bendra laboratorija duris atvers 2011 metų rudenį VU Fizikos fakulteto patalpose, Saulėtekio alėjoje. Joje darbuosis ne tik Fizikos fakulteto, bet ir Matematikos ir informatikos fakulteto bei Filologijos fakulteto dėstytojai ir studentai. „Siekiame, kad Vilniaus universitetas kaip mokslo ir studijų institucija glaudžiau bendradarbiautų su socialiniais partneriais – verslininkais ir darbdaviais. Aukštesnio lygio mokslas lems geresnės kokybės studijas, o verslas sulauks geriau parengtų universiteto auklėtinių. Mūsų tikslas – sukurti efektyviai veikiančią partnerystę, paremtą abipuse nauda“, – teigė universiteto rektorius B. Juodka.

„Huawei Technologies Co., Ltd“ yra didžiausia telekomunikacijos įrangos gamintoja Kinijoje. „Lietuvoje daugelis žmonių įgyją aukštąjį išsilavinimą, tai – didelis pranašumas, todėl ir kuriame bendrą aukštų technologijų laboratoriją žymiausiame ir didžiausiame Lietuvos universitete, kad šalies rinkai pateiktume patrauklesnių ir praktiškesnių pasiūlymų“, – Y. Yongas. Jis pažymėjo, jog „Huawei Technologies Co., Ltd“, turinti atstovybes skirtinguose pasaulio šalyse, vadovaujasi atvirumo ir socialinio atsakingumo principu.

„Dalyvaudami VU mokslinės laboratorijos steigime ir veikloje, mes prisidėsime prie gabių Lietuvos jaunuolių mokslinės veiklos, suteiksime jiems naujas veiklos terpes bandant naujausias mobiliąsias paslaugas, ir drauge turėsime unikalią galimybę naujausius modelius pritaikyti savo versle“, – sakė „Omnitel“ prezidentas A. Zabulis.

Pasirašydamos sutartį, šalys susitaria veikti kartu ir taip sudaryti palankiausias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui šiose srityse: mobilių tinklų modeliavimo, tyrinėjimo ir optimalių parametrų parinkimo, lietuvių, latvių, lenkų ir kitų kalbų atpažinimo ir vertimo į tekstą, semantinių matematinių–skaitmeninių metodų kūrimo ir jų mobiliuose įrenginiuose taikymo, debesų kompiuterijos, intuityvios, paprastos vartotojų sąsajos kūrimo metodų bei jų taikymo ir kitose telekomunikacijų srityse.

Planuojama, kad „Huawei Technologies Co., Ltd“ naujajai laboratorijai teiks testinę tinklo įrangą ir galinius įrenginius, o „Omnitel“ integruos ir palaikys testavimui reikalingą ryšį, padės formuluoti tyrimų ir modeliavimo užduotis bei kartu su VU atliks naujų tinklo savybių bandymus. Savo ruožtu VU įsipareigoja rūpintis tiek mokslininkų komanda, tiek pačių mokslinių tiriamųjų darbų vykdymu.