Mokslinė veikla Mokslinės laboratorijos Mikrobangės spektroskopijos laboratorija

Mikrobangės spektroskopijos laboratorija

Medžiagų, veikiamų išoriniu elektriniu lauku, dielektrinis atsakas yra jose vykstančių fizikinių procesų, kuriuos savo ruožtu lemia medžiagų fizikinės savybės, atspindys. Norint gauti kuo išsamesnę informaciją apie tai, reikia turėti eksperimentinių duomenų kiek įmanoma platesniame dažnių diapazone. Vedami šios idėjos 1965 m. Mikrobangės Spektroskopijos laboratorijoje pradėti puslaidininkių dielektrinės spektroskopijos tyrimai. Šiuo metu tyrimų sritys išsiplėtė ir apima:

Bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis leidžia praplėsti tyrimų sritis papildant jas kitų laboratorijų tyrėjų rezultatais. Kadangi mūsų laboratorija nuolat žengia greta modernaus mokslo lyderių, turime platų bendradarbiaujančių laboratorijų ratą.

Laboratorija turi galimybę atlikti įvairių medžiagų dielektrinių savybių tyrimus plačiame dažnių intervale: nuo 10 μHz iki 750 THz. Nemaža dalis matavimų įrangos yra unikali ir neturi analogų pasaulyje. Taipogi yra galimybė charakterizuoti įvairias medžiagas elektronų paramagnetinio rezonanso bei ultragarso sklidimo greičio tyrimų metodais. Visą laboratorijoje turimos įrangos sąrašą galima rasti www.lms.ff.vu.lt.

Laboratorijos vedėjas: prof. Jūras Banys