Mokslinė veikla Mokslinės laboratorijos

Mikrobangės spektroskopijos laboratorija

Laboratorijoje atliekami unikalūs tyrimai susiję su įvairių kietųjų, kompozitinių bei skystųjų medžiagų dielektrinių savybių nustatymu itin plačiame dažnių intervale (10 µHz ÷ 750 THz). Įvaldytos elektronų paramagnetinio rezonanso bei ultragarso spektroskopijos, papildančios šiuos tyrimus. Dielektriniai tyrimai yra svarbūs inovatyviems taikymams feroelektrinėse atmintinėse, sensoriuose, ultragarsiniuose įrenginiuose ir kt.


Nanojonikos laboratorija

Laboratorijoje yra atliekami impedanso spektroskopijos tyrimai plačiame dažnių diapazone (nuo 100 mHz iki 10 GHz) ir esant labai aukštai temperatūrai (iki 1000 °C). Šie tyrimai leidžia giliai suprasti įvairius procesus, vykstančius kietajame elektrolite bei elektrodo ir elektrolito sandūroje. Be to, laboratorijoje gaminamos kietųjų elektrolitų keramikos, plonieji ir storieji sluoksniai.


Paviršinių akustinių bangų ir akustooptikos laboratorija

Laboratorijos pagrindinė tyrimų kryptis – aukšto dažnio akustinių bangų sklidimas ir sąveikos kietuosiuose kūnuose ir sluoksniniuose dariniuose. Galima išskirti du tyrimų aspektus: pirma, siekiama išsiaiškinti, kaip terpė įtakoja akustinių bangų sklidimą joje, ir pritaikyti šį poveikį praktiniams tikslams; antra, tiriant akustinių bangų savybes, siekiama gauti informaciją apie pačią sklidimo terpę.


Telekomunikacijų mokslo centras

Centre vykdomi šiuolaikinių (4G LTE) ir besivystančių daugiaantenių belaidžių ryšio technologijų fizinio lygmens teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. TMC sudėtyje veikia Tekomunikacijų technologijų mokslinė laboratorija, Mobiliųjų aplikacijų, Mobiliųjų aplikacijų verslui, M2M laboratorijos, Huawei autorizuotoji tinklų akademija HANA, beaidis kambarys.


Triukšmų ir terahercinės elektronikos laboratorija

Laboratorijos tyrimų sritis – žemo dažnio triukšmų tyrimai puslaidininkiniuose prietaisuose bei medžiagose ir naujų įtaisų, veikiančių terahercinių dažnių srityje, kūrimas bei charakterizavimas. TTL vykdomi terahercinės spinduliuotės šaltinių ir jutiklių jautrio, triukšmų bei kitų elektrinių charakteristikų tyrimai, infraraudonosios srities lazerinių diodų tyrimai, naujų multiferoinių medžiagų (pvz., kompozitų su anglies nano dalelėmis) triukšminė spektroskopija.