Mokslinė veikla Mokslinės laboratorijos Nanojonikos laboratorija

Nanojonikos laboratorija

Nanojonikos laboratorijoje yra tiriami ličio, natrio, deguonies vakansijų, protoniniai kietieji elektrolitai (superjonikai). Superjoninės medžiagos gali būti panaudotos įvairiuose elektrocheminiuose prietaisuose: kietojo oksido kuro gardelėse, kietakūniuose elektros akumuliatoriuose, dujų jutikliuose, memristoriuose. Siekiant pritaikyti superjonikus įrenginiuose, būtina suprasti reiškinius, vykstančius juose. Joninės pernašos bei poliarizacijos ypatumai kietuosiuose elektrolituose yra tiriami laboratorijoje sukonstruotais impedanso spektrometrais. Sukurtos specialaus dizaino bendraašės linijos leidžia tirti kompleksinius joninių laidininkų elektrinius parametrus dviejų elektrodų metodu aukštuosiuose dažniuose (iki 10 GHz) bei esant aukštai temperatūrai (iki 1000 °C). Bandiniai taip pat gali būti tiriami keturių elektrodų metodu, kuris leidžia išvengti kontaktinių reiškinių įtakos impedanso spektrams ir analizuoti procesus, vykstančius medžiagų tūryje. Gauti aukšto tikslumo duomenys gali būti apdorojami taikant relaksacijos trukmių pasiskirstymo metodiką. Duomenų aprodojimo programinė įranga buvo sukurta Nanojonikos laboratorijoje.

Daug dėmesio yra skiriama superjoninių medžiagų gamybai. Laboratorijoje yra kepinamos keramikos, gaminami storieji bei plonieji sluoksniai (impulsiniu lazeriniu nusodinimu – PLD), ieškoma optimalių kietųjų elektrolitų gamybos sąlygų, stengiamasi suprasti gamybos sąlygų įtaką jų savybėms.

Laboratorijos darbuotojai yra publikavę daugiau nei 200 mokslinių straipsnių aukšto lygio žurnaluose (Solid State Ionics, Electrochimica Acta, Journal of Physics: Condensed Matter ir kt.). Vykdant mokslinius projektus bendradarbiaujama su mokslininkais iš Latvijos, Prancūzijos, Lenkijos, Ispanijos, Šveicarijos, Taivanio, Ukrainos ir kitų šalių.

Laboratorijos vedėjas: doc. Tomas Šalkus