Mokslinė veikla Mokslinės laboratorijos Triukšmų ir terahercinės elektronikos laboratorija

Triukšmų ir terahercinės elektronikos laboratorija

Laboratorijos tyrimų sritis – žemo dažnio triukšmų charakteristikų tyrimai įvairiose medžiagose, puslaidininkiniuose dariniuose ir įtaisuose bei naujų įtaisų, veikiančių terahercinių dažnių srityje, kūrimas ir charakterizavimas. Kuriant ir tobulinant elektroninius įtaisus, tiriant naujas elektronikos medžiagas viena iš svarbių problemų yra triukšmo šaltinių bei triukšmo atsiradimo fizikinio mechanizmo išaiškinimas, krūvininkų pernašos reiškinių nustatymas. Žemo dažnio triukšmo charakteristikos taip pat yra susijusios su puslaidininkinių darinių defektiškumu. Fizikiniu požiūriu tiriant triukšmus gaunama papildoma informacija apie reiškinius, vykstančius medžiagose ir jų dariniuose, o tai leidžia ne tik nustatyti įtaisų jautrį, spartą bei kitas charakteristikas, bet ir įvertinti kokybę, prognozuoti įtaiso veikimo trukmę.

Sparčiai vystantis terahercų (THz) fizikai ir technologijai, išsiplėtė THz spinduliuotės taikymai tokiose srityse kaip kosminiai tyrimai, saugumo ir narkotinių medžiagų aptikimas, vaizdų kūrimas medicinoje ir biologijoje, kokybės kontrolė pramonėje sistemose ir kt. Didžiausi rinkoje esančių THz šaltinių ir detektorių trūkumai yra ilga atsako trukmė, žemas atsako lygis, jautrumas mechaniniams ir akustiniams triukšmams, veikimas tik žemoje temperatūroje, dideli matmenys ir kaina. Laboratorijoje atliekami tyrimai prisideda prie didelio jautrio THz detektorių, veikiančių kambario temperatūroje, sukūrimo ir tobulinimo.

Šiuo metu laboratorijoje atliekama:

Laboratorijos vedėjas: prof. Jonas Matukas